فهرست فیلم‌نامه های ترجمه و قالب‌بندی شده (فارسی به انگلیسی)

ترجمه فیلمنامه: — ترجمه فیلمنامه کوتاه «سوربز»؛ نوشتۀ سعید زمانیان دریافتِ…

فهرست ترجمه فیلم های ایرانی

کارگاه ترجمه فرد طی این سال‌ها موفق به ترجمه فیلم…

بررسی ارتباط میان فرهنگ مربیگری سازمانی و مدیریت دانش

بررسی ارتباط میان فرهنگ مربیگری سازمانی و مدیریت دانش Studying…

IS AI AT WORK IN HR

IS AI AT WORK IN HR The HRPA member survey…

Towards an attention-based view of technology decisions

Towards an attention-based view of technology decisions     The importance…

Capability-based Planning and Scheduling for Adaptable Manufacturing Systems

Capability-based Planning and Scheduling for Adaptable Manufacturing Systems طرح ریزی…

بررسی تأثیر انعطاف پذیری استراتژیک بر نوآوری

بررسی تأثیر انعطاف پذیری استراتژیک بر نوآوری Studying the Effect…

مدل سنجش رضایت مراجعه کنندگان به دفاتر خدمات الکترونیک پلیس ایران

مدل سنجش رضایت مراجعه کنندگان به دفاتر خدمات الکترونیک پلیس…