قالب وردپرس

ویرایش

آیا می دانید علت عدم پذیرش و چاپ بسیاری از مقالات مشکلات مربوط به مشکلات نگارش و ترجمه مقالات به انگلیسی می باشد؟

ویرایش متنهای نگارش شده شما یکی دیگر از خدمات موسسه ترجمه پیشرو می باشد. البته باید ذکر کرده که بررسی و تعیین نرخ برای انجام کار در این مورد دشوارتر از باقیه خدمات است. زیرا در بعضی ویرایشها ایرادات جزئیست ولی برخی ترجمه ها به دلیل حجم بالای ایرادات نیاز به ترجمه دوباره دارند. به همین دلیل در ویرایش ما هردو متن مبدا و مقصد را دریافت می کنیم و توسط ادیتور مورد بررسی قرار می دهیم، سپس نسبت به زمان و هزینه نظر خود را اعلام می کنیم.

ما این خدمت را نیز همانند دیگر خدماتمان در دو بخش ارائه می کنیم.

سطح۱ : ویرایش متون شما در سطح رفع ایرادات نگارشی

سطح۲ : ویرایش در سطح نیتیو توسط ویراستاران حرفه ای ما

برای اطلاعات بیشتر در مورد این خدمات با شماره های ما تماس بگیرید.