جزئیات حساب خود را فراموش کرده اید؟

فیلم درباره تابلوی ندیمه ها اثر دیگو ولاسکوئز می باشد. که ترجمه و زیرنویس توسط گروه فرد صورت گرفته

3 رتبه برتر