قالب وردپرس

توانمند سازی کارکنان بانکها

کیفیت خدمات
شهریور ۲۸, ۱۳۹۵
۱۰ نکته برای تبدیل ایده شما به واقعیت
مهر ۱۹, ۱۳۹۵
توانمندسازی کارکنان

فایل کامل متن پایین را می توانید از لینک زیر دانلود کنید.

توجه به توانمندسازی کارکنان برای توسعه منابع انسانی

رشد اقتصادی در هر کشوری تابع سرمایه گذاری در آن می باشد. منابع لازم برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی عمدتا از محل پس انداز های مردم که در بانک ها سپرده گذاری می شوند، حاصل می گردد. بدین لحاظ هر چه کارایی،تجهیز و گردآوری سپرده ها از طریق بانک ها افزایش بیابد، منابع بیشتری جهت سرمایه گذاری فراهم می شود(قربانی و نجفی،۱۳۸۲).

در بانکداری نوین مشتریان برای سپردن وجوه خود به بانک ها انگیزه های متفاوتی دارند. بنابراین شایسته است در بازار رقابت کنونی که با خصوصی شدن تعداد زیادی از بانک های دولتی همراه است، بانک ها هر چه سریع تر برای جذب منابع از یک سو و حفظ مشتریان خویش ازسوی دیگر چاره اندیشی کنند(سرکا۲۰۰۵). در واقع در بانکداری نوین مؤلفه های متعددی وجود دارند که برروند جذب منابع پولی بانک‌ها ومؤسسات مالی تأثیر می‌گذارند. شناسایی وتعیین میزان تأثیر ونوع ارتباط این مؤلفه ها با موفقیت بانک‌ها در تجهیز منابع پولی مقوله‌ای مهم می باشد. امروزه شرایط و موقعیت‌های مؤسسات مالی وبانک‌ها با یکدیگر یکسان نیست وممکن است مؤلفه‌های تأثیرگذاربرتامین منابع پولی حتی برای هر یک از شعب یک گروه بانکی متفاوت باشد . رعایت و اجرای اصولی و منطقی هر یک از این مولفه ها در جذب منابع مالی توسط بانک در توانمند بودن بانک موثر بوده و قدرت بانک را در جذب منابع مالی و بالطبع توان آن در پرداخت وام تعیین نمایند . برخی از این مولفه های تاثیر گذار بر میزان جذب منابع مالی شامل مؤلفه های فناوری اطلاعات وارتباطات، مهارت ، نیروی انسانی شاغل در بانک‌ها، تنوع وکیفیت خدمات بانکی، رضایت مشتریان ازکارکنان ومطلوبیت محیط داخلی ومحل استقرار شعب و مولفه های موثر دیگر در زمینه جذب منابع می باشد. در بانکداری نوین آنها ابزارهای مهمی هستند که برای جذب بهینه منابع پولی ازآنها استفاده می‌شود (یزدانی دهنوی, ۱۳۸۹).اگر چه مولفه های تاثیر گذار بر جذب منابع مالی به خوبی مشخص و تعریف شده اند ولی با این حال به کار گیری و اجرای درست هر یک از این مولفه ها تبدیل به مساله و چالشی شده که توان بانکها را در زمینه تامین مالی و در نتیجه در زمینه پرداخت تسهیلات به مشتریان به میزان زیادی کاهش داده است . چالشی که پس ازمدتی رفته رفته موجب ضعیف شدن بانک در زمینه تامین مالی شده ومانع از دستیابی بانک به اهداف خود و ایفای رسالتش می شود .

اینکه چه عواملی می توانند بر بروز این چالش ها موثر بوده ، موجبات تضعیف نظام مالی بانکها را فراهم نمایند موضوعی است که همواره ذهن متصدیان امر را به خود مشغول نموده است . محقق در این پژوهش با توجه به اهمیت عنصر انسانی در ارتقای کیفی سازمان به موضوع توانمندسازی کارکنان و تبیین رابطه آن با حجم سپرده گذاری بانکی می پردازد . لذا تلاش بر آن است که با تبیین این ارتباط گامی برای تسهیل در جذب سپرده هابرداشته شود . در این پژوهش محقق در صدد پاسخ به این سوال اساسی است که رابطه بین توانمندسازی کارکنان و حجم سپرده گذاری بانکی را تبیین نماید .

در دهه‌های اخیر، توانمندسازی کارکنان به‌عنوان یکی از دغدغه‌های مدیران تبدیل شده؛ زیرا حجم کاری مدیران به‌سرعت افزایش یافته است. بنابراین مدیران باید به زیردستان خود اعتماد کنند؛ در واقع شرایط کاری و رقابت سازمان‌ها بیش از هر چیز دیگری مدیران را وادار به توانمندسازی کارکنان می‌کند. به‌طوری که امروزه توانمندسازی کارکنان یکی از اعجازآورترین رویکردهای توسعه منابع انسانی است؛ که منجر به بالندگی نیروی انسانی و سازمان می‌شود. توانمندسازی یک حرکت دائمی است و اهمیت آن همواره رو به افزایش است؛ چراکه اساس توسعه در کسب و کار امروز، همگام بودن با تغییرات اجتماعی، دستاوردهای تکنولوژی و تقاضای محیط رقابتی است و سازمان ها نیازمند افرادی هستند که بتوانند بهترین استفاده از تکنولوژی پیشرفته را ارائه دهند، نوآوری‌ها را بیابند و بتوانند محصولات و خدمات خود را بهبود بخشند ( اسمیت ،۲۰۰۰).